Holly logo

Cerade ili baneri

Tisak colora ili jedna boje na PVC baner materijalu, ugradnja alkica za vješanje.Dimenzije cerada su prema želji. Svrha banera je reklamiranje udruga, događanja, župe itd, a namjena je razne vanjske ili unutarnje potrebe označavanja.

Izrađujemo grafičko oblikovanje/dizajn, nudimo kupnju slika preko stockova prema potrebi ili obradu dostavljenih slika i grafičku pripremu za tisak.

Za sva pitanja ili narudžbe: info@vjerski-tisak.com