Holly logo

Kalendari

Izrada raznih vrsta kalendara stolni, zidni, jednolisni, 6-lisni, 12/13 lisni, spiralni uvez itd. Tisak se vrši na kvalitetnim premaznim papirima. Najčešće se naručuju jednolisni kalendari kao župski kalendar sa motivom župe, sveca zaštitinika uz prigodni citat i podatke župe.

Izrađujemo grafičko oblikovanje/dizajn, nudimo kupnju slika preko stockova ili obradu dostavljenih slika i grafičku pripremu za tisak.

Za sva pitanja ili narudžbe: info@vjerski-tisak.com

Scroll to Top