Holly logo

Kuverte

Tisak na kuverte, logo ili grb župe, ime župe, adresa župe/ ustanove / udruge. Tisak na kuverte je najčešće jedna boja ili više boja prema grafičkom dizajnu. Dimenzije kuverte su American (23x11cm) sa ili bez prozora, 12×18 cm, 17×17 cm, A4, A3 itd.

Izrađujemo grafičko oblikovanje/dizajn, nudimo kupnju slika preko stockova ili obradu dostavljenih slika i grafičku pripremu za tisak.

Za sva pitanja ili narudžbe: info@vjerski-tisak.com