Holly logo

Kuverte

Tisak na kuverte, logo, ime župe, adresa župe/ ustanove / udruge. Tisak 1 ili više boje prema grafičkom dizajnu. Kuverte dimenzija American sa ili bez prozora, 12×18 cm, 17×17 cm, A4, A3  itd.

Izrađujemo grafičko oblikovanje/dizajn, nudimo kupnju slika preko stockova prema potrebi ili obradu dostavljenih slika i grafičku pripremu za tisak.

Za sva pitanja ili narudžbe: info@vjerski-tisak.com