Holly logo

Letci

Tisak letaka informativnog karaktera ili vezanog za najavu događaja, koncerta, akcije, predstavljanje knjige, seminara, konferencija, itd. Letci su klasičnih formata A6, A5, A4, American format ili formati po želji. Mogu biti preklopni ili ne, na premaznim ili ekološkim papirima. Izrađujemo kompletno grafičko riješenje prema vašim željama ili samostalno kreiramo dizajn.

Izrađujemo grafičko oblikovanje/dizajn, nudimo kupnju slika preko stockova prema potrebi ili obradu dostavljenih slika i grafičku pripremu za tisak.

Za sva pitanja ili narudžbe: info@vjerski-tisak.com