Holly logo

Mape ili fascikli

Tisak fasickli u 1 boji ili color tisak. Izrada alata za štancu/doradu mape, plastifikacija matt ili sjajna.

Najčešće je namjena za vjerske udruge, molitvene zajednice, zborove, zaštitnika, župe itd.

Izrađujemo grafičko oblikovanje/dizajn, nudimo kupnju slika preko stockova prema potrebi ili obradu dostavljenih slika i grafičku pripremu za tisak.

Za sva pitanja ili narudžbe: info@vjerski-tisak.com