Holly logo

Naljepnice

Raznih formata, dimenzija, oblika sa likovima svetaca ili porukama vjerskog katoličkog sadržaja najmenjeno za razne prigode.

Izrađujemo grafičko oblikovanje/dizajn, nudimo kupnju slika preko stockova prema potrebi ili obradu dostavljenih slika i grafičku pripremu za tisak.

Za sva pitanja ili narudžbe: info@vjerski-tisak.com