Holly logo

Plakati

Dizajn i tisak plakata u raznim formatima: plakat A3, plakat A2, plakat A1 ili svi B formati ili formati po želji. Tisak je najčešće jednostrani no može biti i obostrani i vrši se na kvalitetnim premaznim papirima Kunstrucima u gramaturi od 135 gr na više. Plakati mogu biti i crno/bijeli i na ekološkim papirima.

Izrađujemo grafičko oblikovanje/dizajn, nudimo kupnju slika preko stockova prema potrebi ili obradu dostavljenih slika i grafičku pripremu za tisak.

Za sva pitanja ili narudžbe: info@vjerski-tisak.com