Holly logo

Slike

Izrada i tisak slika na papiru,foliji,naljepnici, kartonu, kappa pločama sa ili bez okvira, forex pločama, canvas platnu sa ili bez drvenih okvira itd.

Slike se koriste najčešće kao poklon, za zidove ureda ili za župne zajednice, tako asdrže likove svetaca, Isusa, Gospe i dr.

Izrađujemo grafičko oblikovanje/dizajn, nudimo kupnju slika preko stockova prema potrebi ili obradu dostavljenih slika i grafičku pripremu za tisak.

Za sva pitanja ili narudžbe: info@vjerski-tisak.com