Holly logo

Uspomene / Zahvalnice / Diplome

A4 uspomene za krizmu, prvu pričest, krštenje, diplome/zahvalnice/certifikati i dr. Tisak uspomena je jednostrani color, na 350 gr. kunstruck premaznom papiru.

Izrađujemo grafičko oblikovanje/dizajn, nudimo kupnju slika preko stockova prema potrebi ili obradu dostavljenih slika i grafičku pripremu za tisak.

Za sva pitanja ili narudžbe: info@vjerski-tisak.com