Holly logo

Vezice za akreditacije

Vezice/trakice za oko vrata, namjenjene za PVC akreditacije, označavanje raznih događanja. Tisak može biti općeniti ili sa upisivanjem imena, datuma odnosno personaliziranih podataka. Širine trakice 10, 15, 20, 30 mm. Tiskamo jednu ili više boja. Vezice mogu doći s nastavcima za akreditacije ili bez. Služe za razna javna, poslovna, ili interna vjerska događanja/skupove.

Izrađujemo grafičko oblikovanje/dizajn, nudimo kupnju slika preko stockova prema potrebi ili obradu dostavljenih slika i grafičku pripremu za tisak.

Za sva pitanja ili narudžbe: info@vjerski-tisak.com